** BELANGRIJK NIEUWS **

Vanwege de aanhoudende – vaak ongenuanceerde – negatieve berichtgeving in de Nederlandse pers over het soort obligatieleningen dat  door Rembrandt Rendement sinds begin van dit jaar wordt aangeboden, heeft Rembrandt Rendement besloten de verkoop van deze obligaties met onmiddellijke ingang stop te zetten en ook geen nieuwe obligatielening meer uit te schrijven. Er zullen derhalve ook geen campagnes meer gevoerd worden om nieuwe obligatiehouders aan te trekken. De (tijdelijke) contracten met het personeel worden niet verlengd en de huur van het kantoor is inmiddels opgezegd waardoor de maandelijkse kosten tot een absoluut minimum zijn teruggebracht.

Bestaande obligatiehouders zullen worden terug betaald uit de verkoopopbrengsten van het met de aangetrokken fondsen aangekochte onroerend goed conform de doelstelling zoals verwoord in alle Rembrandt Rendement publicaties. Er heeft zich inmiddels een serieuze koper aangediend en naar verwachting zal de verkooptransactie in de loop van volgend jaar zijn beslag krijgen. Een aanbetaling is reeds verricht waaruit tijdens de periode tot aan de afwikkeling  de rentes aan de obligatiehouders op maandelijkse basis voldaan kunnen worden zoals tot op heden steeds het geval is geweest. Nadere informatie hieromtrent is terug te vinden op deze website, met name in de kwartaalberichten.

PRODUCT

PRODUCT

 • Ter financiering van haar beoogde investering (zie Project) geeft Rembrandt o.a. een obligatielening uit
 • De belangrijkste kenmerken en voorwaarden staan in onderstaande tabellen

KENMERKEN

Minimum deelnamebedrag€ 2.500,- ( 1 obligatie)
Rentevergoeding6,8% vaste rente per jaar
Rente uitkeringper maand
Einduitkering100% van de hoofdsom
Looptijdmaximaal 60 maanden, uiterlijk tot 1 december 2019
Aantal obligaties950 stuks met € 2.500,- nominale waarde
Totale omvang emissie€ 2.375.000
OverdraagbaarJa
Startdatum emissie1 December 2014
Emissiekosten2% ( vanaf €10.000 1%, vanaf €50.000 geen )
Overige kostenGeen

rr_logo_225

VRAAG HIER HET GRATIS INFORMATIE PAKKET OP

OVERDRAAGBAARHEID

 • De obilgaties zijn niet beursgenoteerd of verhandelbaar via een gereglementeerde markt of ander handelsplatform
 • Wel zijn ze onderling overdraagbaar onder verantwoordelijkheid van de houder zelf die Rembrandt daarover schriftelijk dient te informeren
DeelnamebedragEmissiekostenRente per jaarUitkering per maandTotaal op jaarbasisEinduitkering
€ 2.500,002%6,80%€ 14,16€ 170,00€ 2.500,00
€ 5.000,002%6,80%€ 28,33€ 340,00€ 5.000,00
€ 7.500,002%6,80%€ 42,50€ 510,00€ 7.500,00
€ 10.000,001%6,80%€ 56,67€ 680,00€ 10.000,00
€ 25.000,001%6,80%€ 141,67€ 1.700,00€ 25.000,00
€ 50.000,000%6,80%€ 283,33€ 3.400,00€ 50.000,00
€ 100.000,000%6,80%€ 566,67€ 6.800,00€ 100.000,00
€ 250.000,000%6,80%€ 1.416,67€17.000,00€ 250.000,00
EEN GEGARANDEERDE VERKOOPOPBRENGST VOOR VASTGOED BESTAAT NIET
ook niet bij Rembrandt

EEN GEGARANDEERDE VERKOOPOPBRENGST VOOR VASTGOED BESTAAT NIET

1

Bij elke investering is er altijd een risico op waardedaling

2

Behaalde resultaten in het verleden bieden nooit een garantie voor de toekomst

3

Dit geldt net zo goed voor de investeringen van en in Rembrandt

4

Rembrandt investeert echter in onroerend goed met de toegevoegde waarde van een paspoort programma

5

Dit rechtvaardigt de verwachting van een goed rendement op de investering

6

Waardoor Rembrandt in staat moet worden geacht aan haar verplichtingen jegens obligatiehouders te kunnen voldoen

ZEKERHEID EN KANSEN

 • Rembrandt zet vol in op het maximaal haalbare rendement voor haar investering
 • Erkend Citizenship by Investment Programma
 • Vraag naar 2e burgerschap is groter dan het aanbod
 • Rembrandt investeert echter in vastgoed met de optie van een tweede paspoort, waardoor de onderliggende waarde naar verwachting eerder zal stijgen dan dalen
 • De verplichtingen jegens obligatiehouders worden voor het grootste deel uit de opbrengsten bij verkoop van dit vastgoed nagekomen
 • Zekerheid door middel van hypotheken of locaal gangbare zekerheidsvormen
 • Locatie, locatie, locatie” is het vaak aangehaalde credo van de vastgoedwereld
 • Ook de Telegraaf lijkt het daarom met de Rembrandt keuze eens getuige een recent artikel:

“Vergeet Londen, Monaco of New York. Wie zijn geld echt wil laten renderen moet vastgoed kopen op een exclusief eiland. De afgelopen tien jaar stonden in het teken van het beleggen in toplocaties in de stad. De komende tien jaar zullen we een groeiende vraag zien naar beleggen in vastgoed op eilanden en in lifestyle”

Yolande Barnes, directeur van Savill World Research

Het uitgangspunt om hier te investeren mogen we dan ook met recht ‘zonnig’ noemen !

Het uitgangspunt om hier te investeren mogen we dan ook met recht ‘zonnig’ noemen !

BEPERKT AFM TOEZICHT

 • Geen prospectusplicht voor de Rembrandt obligatielening vanwege de beperkte omvang van de emissie
 • De Rembrandt brochure en het Informatie Memorandum zijn niet van te voren goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiele Markten)
 • Wel houdt de AFM toezicht vanwege de Wet oneerlijke handelspraktijken en de Wet handhaving consumentenbescherming
 • Toetsing achteraf door de AFM van de informatievoorziening door Rembrandt is altijd mogelijk en kan bij in gebreke blijven tot boetes aanleiding geven

DE RISICO’S

 • Elke vorm van investering, dus ook die in Rembrandt obligaties, brengt risico’s met zich mee
 • Resultaten kunnen dus tegenvallen waardoor rente niet betaald kan worden of zelfs (een deel van) de inleg verloren kan gaan
 • Alle risico’s zijn uitgebreid beschreven in het Informatie Memorandum dat op aanvraag kan worden toegestuurd
 • Elke investeerder wordt geacht voor eigen rekening en risico zijn oordeel te vormen over het Rembrandt aanbod, al dan niet met behulp van eigen onafhankelijke adviseurs en op basis van het Rembrandt Informatie Memorandum, dat grondig bestudeerd dient te worden