** BELANGRIJK NIEUWS **

Vanwege de aanhoudende – vaak ongenuanceerde – negatieve berichtgeving in de Nederlandse pers over het soort obligatieleningen dat  door Rembrandt Rendement sinds begin van dit jaar wordt aangeboden, heeft Rembrandt Rendement besloten de verkoop van deze obligaties met onmiddellijke ingang stop te zetten en ook geen nieuwe obligatielening meer uit te schrijven. Er zullen derhalve ook geen campagnes meer gevoerd worden om nieuwe obligatiehouders aan te trekken. De (tijdelijke) contracten met het personeel worden niet verlengd en de huur van het kantoor is inmiddels opgezegd waardoor de maandelijkse kosten tot een absoluut minimum zijn teruggebracht.

Bestaande obligatiehouders zullen worden terug betaald uit de verkoopopbrengsten van het met de aangetrokken fondsen aangekochte onroerend goed conform de doelstelling zoals verwoord in alle Rembrandt Rendement publicaties. Er heeft zich inmiddels een serieuze koper aangediend en naar verwachting zal de verkooptransactie in de loop van volgend jaar zijn beslag krijgen. Een aanbetaling is reeds verricht waaruit tijdens de periode tot aan de afwikkeling  de rentes aan de obligatiehouders op maandelijkse basis voldaan kunnen worden zoals tot op heden steeds het geval is geweest. Nadere informatie hieromtrent is terug te vinden op deze website, met name in de kwartaalberichten.

INLEIDING

INLEIDING

 • Vermogen is een dierbaar bezit en vereist daarom zorgvuldig beheer
 • Door de crisis blijkt het moeilijk goede investeringsmogelijkheden te vinden
 • Onroerend goed heeft hier mede onder geleden en ook de banken laten het veelal afweten
 • Er begint de laatste tijd weer een beetje licht aan de economosche horizon te gloren
 • De crisis is echter zeker nog niet voorbij en economische groei blijft voorlopig nog beperkt
CONCEPT

CONCEPT

 • Voorzichtigheid blijft geboden maar stil blijven zitten is achteruitgang en dus geen goede optie
 • Kansen en mogelijkheden zijn er altijd te vinden voor wie er oog voor heeft. Wat te denken van bijvoorbeeld een vaste rente van 6,8% per jaar?
 • Wereldwijd nemen spanningen toe en vinden er grote verschuivingen plaats in (bewegings)vrijheid, veiligheid en welvaart
 • Vermogende particulieren, die hierdoor beperkingen ervaren, zullen daarom naar alternatieven zoeken om zo veel mogelijk hun persoonlijke keuzevrijheid te waarborgen
 • Een groeiend aantal landen speelt hierop in door het aanbieden van de mogelijkheid staatsburger van dat land te worden middels een investering in veelal onroerend goed ( de zogenaamde “Citizenship by Investment” programma’s )
 • Het team rondom Rembrandt Rendement heeft ruime internationale ervaring met onroerend goed en speelt op dit soort nieuwe ontwikkelingen in
 • Rembrandt Rendement heeft een positie genomen in het Nonsuch Bay Resort, een bestaand hotelproject op het eiland Antigua, dat zo’n tweede paspoort programma als officieel geautoriseerd vertegenwoordiger mag aanbieden
 • Dit biedt een uitstekend investeringsplatform, waar u als belegger via de door Rembrandt Rendement uitgegeven obligatielening, met een vaste rente van 6,8% per jaar, van kunt mee profiteren