** BELANGRIJK NIEUWS **

Vanwege de aanhoudende – vaak ongenuanceerde – negatieve berichtgeving in de Nederlandse pers over het soort obligatieleningen dat  door Rembrandt Rendement sinds begin van dit jaar wordt aangeboden, heeft Rembrandt Rendement besloten de verkoop van deze obligaties met onmiddellijke ingang stop te zetten en ook geen nieuwe obligatielening meer uit te schrijven. Er zullen derhalve ook geen campagnes meer gevoerd worden om nieuwe obligatiehouders aan te trekken. De (tijdelijke) contracten met het personeel worden niet verlengd en de huur van het kantoor is inmiddels opgezegd waardoor de maandelijkse kosten tot een absoluut minimum zijn teruggebracht.

Bestaande obligatiehouders zullen worden terug betaald uit de verkoopopbrengsten van het met de aangetrokken fondsen aangekochte onroerend goed conform de doelstelling zoals verwoord in alle Rembrandt Rendement publicaties. Er heeft zich inmiddels een serieuze koper aangediend en naar verwachting zal de verkooptransactie in de loop van volgend jaar zijn beslag krijgen. Een aanbetaling is reeds verricht waaruit tijdens de periode tot aan de afwikkeling  de rentes aan de obligatiehouders op maandelijkse basis voldaan kunnen worden zoals tot op heden steeds het geval is geweest. Nadere informatie hieromtrent is terug te vinden op deze website, met name in de kwartaalberichten.

TEAM

TEAM

 • Het team rondom Rembrandt heeft een uitstekende staat van dienst in internationale projectontwikkeling
 • Rembrandt Rendement heeft toegang tot een netwerk van ter zake deskundige specialisten waarop al naar gelang de behoefte een beroep kan worden gedaan
 • Rembrandt Rendement werkt met ervaren projectontwikkelaars die internationaal hun sporen hebben verdiend
 • Eigenaar/directeur met ruime commerciele en financiele ervaring in het bankwezen en internationaal opererend electronica concern
WERKWIJZE

WERKWIJZE

 • Via internationaal netwerk selecteert Rembrandt aantrekkelijke instapmogelijkheden bij te ontwikkelen onroerend goed projecten die een paspoortprogramma kunnen bieden
 • Door aankoop voor het begin van de constructie en volumecontracten verzekert Rembrandt zich van gunstige voorwaarden
 • Voor de financiering van haar aankopen geeft Rembrandt o.a. een obligatielening uit
 • Al tijdens de feitelijke bouw of na oplevering verkoopt Rembrandt het aangekochte onroerend goed weer door met de toegevoegde waarde van het paspoort programma
 • Door de minimum investeringseisen voor kopers om voor een tweede paspoort in aanmerking te kunnen komen, zal het onroerend goed bij verkoop naar verwachting ruimschoots meer  opbrengen dan de door Rembrandt betaalde bedragen
 • Uit deze opbrengst worden de verplichtingen jegens obligatiehouders gehonoreerd
 • Door selectieve inzet van benodigd personeel of specialisten kan uiterst flexibel en efficient worden gehandeld waardoor operationele kosten beperkt kunnen blijven
 • Het Rembrandt team zal u als obligatiehouder regelmatig op de hoogte houden van het reilen en zeilen van het project waarin geinvesteerd is

EXTERNE CONTROLE

 • Regelgeving is sinds 2008 aangescherpt ter bescherming van beleggers en een betere werking van de financiele markten
 • Rembrandt houdt zich hier aan en laat haar activiteiten door een registeraccountant controleren die daarover zal rapporteren
 • Door middel van kwartaalrapportages wordt tevens aan obligatiehouders regelmatig financiele verantwoording afgelegd over de stand van zaken binnen Rembrandt zodat zij alles kunnen volgen en desgewenst vragen kunnen stellen

PERSOONLIJKE AFHANDELING

 • Een investeringsbeslissing dient altijd gebaseerd te zijn op gedegen, onafhankelijk en deskundig advies
 • Dit geldt onverkort voor de Rembrandt Rendement Obligaties, waarvoor deze website, een brochure en een Informatie Memorandum op aanvraag beschikbaar zijn
 • Desgewenst kan altijd een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk onderhoud met een relatiebeheerder om een aankoop te bespreken en/of af te handelen